pinx pinx Receptor pinx Upravnik PinX
• Izdajanje elektronskih ključev za pametne ključavnice vhodov v objekte in sobe na daljavo.
Objekti so lahko hoteli, apartmaji, počitniška naselja, kampi, poslovni in industrijski kompleksi, stanovanja ...
• Vhodi v objekte so lahko zunanji ali notranji. Zunanji vhodi so lahko skupni, notranji pa so skupni ali zasebni.
PinX Receptor izdaja ključe gostom.

Kluč gosta lahko odklepa:

en notranji zasebni vhod,
več notranjih skupnih vhodov,
več zunanjih vhodov.
PinX Upravnik izdaja ključe osebju.

Ključi osebja lahko odklepajo enega ali več zunanjih ali notranjih vhodov.

PinX Konfigurator
glede na število in vrsto priključenih naprav skonfigurira funkcije recepcije in uprave.
Notranji zasebni vhodi
Notranji skupni vhodi
Zunanji vhodi
pinx
Spletna aplikacija PinX.si za kontrolo dostopa v objekte uporablja napredne GSM/GPRS komunikacijske naprave GSW2 EXIO in easyset.eu spletni strežnik.